Svenska Tobaksmonopolets cigarettfabrik i Södertälje.

Bildkopplingar
STM, Södertälje