Bostad för W. Hellgren. Här dog hans hustru.

Bildkopplingar
Wilhelm Hellgren