Här bodde Oscar Löfgren kring förra sekelskiftet. Götgatan 14

Bildkopplingar
Oscar E:son Löfgren