Frans Svenssons butik låg till vänster om porten framifrån sett i BÅngska huset på Sturegatan 2. Öppnad 1884.

Bildkopplingar
Frans Svensson Tobakshandel