El Globo, n:r 13

Ursprungligen tillverkad av Union men övertogs av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
El Globo, N:r 13