Hagalundsvägen 10 (senare 34) där Matilda Karlsson hade sin cigarrtillverkning 1910-1915

Bildkopplingar
Karlsson, Matilda Amanda