Sälgströms tobaksfabrik vid Österlånggatan. Foto från 2014.

Bildkopplingar
Sälgström, Anders