Åhus Havanna

Cigarr tillverkad 1949 av Svenska Tobaksmonopolet.
Bilden tagen av Anders Ögren

Bildkopplingar
Åhus Havanna, N:r 22 (STM)