Sälgströms bostadsfastighet vid Baggensgatan i Gamla Stan. Foto från 2014.

Bildkopplingar
Sälgström, Anders