Renard & Elbes fastighet på Nytorgsgatan 17. Foto från 2014.

Bildkopplingar
Renard & Elbe