Wilhelm Hellgrens hem i Gamla Stan. Här växte han upp.

Bildkopplingar
Wilhelm Hellgren