Den Ljunglöfska firmans bostads- och kontorsfastighet vid dåvarnade Stora Badstugatan (nuv. Sveavägen) i Stockholm. Riven 1938.

Bildkopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.