Bostads- och kontorsfastigheten vid Ljunglöfs snusfabrik vid Sveavägen (dåvarande Stora Badstugatan)i Stockholm

Bildkopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.