Sälgströms bostadsfastighet vid Baggensgatan

Bildkopplingar
Sälgström, Anders