Sälgströms tobaksfabrik på Österlånggatan

Bildkopplingar
Sälgström, Anders