Andreas Onckels namnteckning. Själv skrev han efternamnet som Onkel.

Bildkopplingar
Onckel, Andreas