Märke från Sandströms i Södertälje.

Bildkopplingar
Sandström, Gottfrid