Cigarrfabriken på Kristianstadsgatan år 1910

Bildkopplingar
Strandqvist Cigarrfabrik