Kent medium

Cigarett från Svenska Tobaksmonoplet

Bildkopplingar
Kent Medium, N:r 464