Tjänstgöringsbetyg från Gustaf Nordström & Co

Bildkopplingar
Birger Grönlund