Brevkort från 1907. Fackföreningen vid Billeberga Cigarrfabrik

Bildkopplingar
Billeberga Cigarrfabrik