Commerce

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i Södertälje.

Bildkopplingar
Commerce, N:r 311