Commerce

Cigarrett tillverkad vid STM:s Södertäljefabrik.

Bildkopplingar
Commerce, N:r 311