Betalningsbekräftels från Unionen år 1896

Bildkopplingar
Unionen, Cigarr- och Tobaksfabriken