Den Mellgrenska tobaksaffärens vidare öden.Bildkopplingar
Mellgren & Son