Skuren Rökstång

Piptobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Skuren Rökstång, n:r 542