Hellgrens fabrik vid Åsögatan. Bilden tagen av mig på 1960-talet.

Bildkopplingar
Hellgren, W:m & C:o