Ritning av tillbygnad till Strengbergs första fabrik i Härnösand

Bildkopplingar
Strengberg, Ph.U., & C:o