Ritning till tillbyggnad av företagets första fastighet i Härnösand

Bildkopplingar
Strengberg, Ph.U., & C:o