Snusfabriken Svanen

I den bortre fastigheten låg först Hernösands Tobaksfabrik därefter snusfabriken Svanen och sedan Ph. U. Strengberg & Co.

Bildkopplingar
Svanen, snusfabriken