Cigarrcigarrett á 6 öre

Cigarrcigarrett möjligen tillverkad av Fick & C:o. i Stockholm

Bildkopplingar
Cigarr-cigarrett á 6 öre