Jubileumscigarill, Härnösand 400 år som stad

Bildkopplingar
Jubileumscigarill, Härnösand 400 år, 1585-1985