75-år

Svenska Tobaks jubileumscigarett.

Bildkopplingar
75 år