Priskurant från C.G. Kockum & C:o

Bildkopplingar
Kockum, C.G. & Co, Malmö