Ärligt och Godt

Tobakskardus från Ystads Gamla Tobaksfabrik. Förpackningen från 1886

Bildkopplingar
Ärligt och Godt (YstadsTobaksfabriks Intressenters AB)