Priskurant från Göta och från Hammargren & Co

Bildkopplingar
Tobaksfabriksaktiebolaget "Göta"