Betalningsbekräftelse från Tobaksfabriksaktiebolaget Göta år 1914

Bildkopplingar
Tobaksfabriksaktiebolaget "Göta"