Arbetarbostäder vid Hellgrens fabrik.

Åsögatan/Västgötagatan. Kvarteret klövs så småningom av Söderleden.

Bildkopplingar
Hellgren, W:m & C:o