Från tidningen Kalmar N:o 160, lördagen den 16 okt. 1897

Bildkopplingar
Almfeldts Cigarrfabrik, Stockholm