Bekräftelse på betalning, 1911Bildkopplingar
Ruben, L.M. & C:o