Faktura från SundinBildkopplingar
Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget