Göteborg Cigarr & Tobaksfabrik

Från kuvert av Göteborgs Cigarr & Tobaksfabrik

Bildkopplingar
Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik