En Overland 4 Touring med reg.n.r B 1471. Ägdes av Oscar Almfeldt som här framför den år 1921.

Bildkopplingar
Oscar A:son Almfeldt