Riks Blandning 1

Svensk röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Riks Blandning (1), n:r 522