Tobaksaffär tillhörande Eric Mellgrens tobaksfabrik i deras fastighet vid Vallgatan

Bildkopplingar
Mellgren, Eric