Brink, Hafström & Co fastighete på Hornsgatan 32 i Stockholm. Fabriken var då nedlagd.

Bildkopplingar
Brinck, Hafström & Co