EXtra Havanna

Cigarrcigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Extra (Fina) Havanna, N:r 209