Mignon

Cigarrcigarett tillverkad av C. Aug. Björkman i Norrköping

Bildkopplingar
Mignon