Gustaf Nordströms cigarrfabrik vid Brännkyrkagatan 165 i Stockholm. Den kom senare att inrymma Stockholms Skofabrik. Under texten syns även den äldre txten Aktiebolaget Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Bildkopplingar
Nordström, Gustaf & Co