Swartz Tobaksfabrik

Swartz tobaksfabrik omfattar större delen av kvarteret Knäppingeborg i Norrköping.
Bilden visar bostadsfastigheten.

Bildkopplingar
Swartz, Petter